• img

ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

  • Congratulations to moving to new premises!

    ନୂତନ ପରିସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ!

    23 ନଭେମ୍ବର 2020 ରେ, ହେନିଙ୍ଗ୍ ମିୱାଇ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ପରିସରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ 2021 ରେ କମ୍ପାନୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିଲା | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପରେ, t ...
    ଅଧିକ ପଢ